top of page

KABBALA

230855_130322_PAP20365.JPG

Kabbala

 

   Din punct de vedere mistic, termenul Kabbala se referă la un set de simboluri numite Sefire și la NumeDivine asociate cu acestea. Ea include practici, tehnici de meditație, tehnici de concentrare pe aceste nume, precum și rugăciuni asociate cu simbolurile respective. Ele sunt modalități prin care divinitatea se manifestă in planul fizic, dar sunt și principii prin care practicantul poate să ajungă să Îl cunoască pe Dumnezeu, Sefirele reprezentând una dintre modalitățile prin care putem să Îl experimentăm pe Dumnezeu sau să fim față in față cu acesta în mod similar profeților, patriarhilor, lui Iisus sau apostolilor.

     A vedea fața Divină este o onoare supremă. Pentru a spune acelaşi lucru intr-o formă simplificată şi mai lumească, este necesar să știm numele persoanei cu care vrem să ne întâlnim și cu care vrem să ajungem să stăm față in față. În acelaşi mod, pentru a putea să vedem fața lui Dumnezeu, este indispensabil să Îi cunoaştem numele.

   Kabbala insistă asupra faptului că trebuie să ajungem să vedem fața Divină, aspectele lui Dumnezeu, atât în lumea interioară, cât și în cea exterioară. Sufletul sau scânteia Divină din noi caută în permanență să înțeleagă căile Divinității și să le aplice in planul fizic.

   Kabbala ne învață că formele pe care le vedem in fiecare zi sunt doar măști care acoperă lucruri și aspecte spirituale, principii prin care întreaga creație se manifestă. Devenind conștienți de acestea, devenim, de fapt, conștienți de modul in care Dumnezeu se manifestă la fiecare nivel al creației, de modul in care El dorește să o perceapă, să o experimenteze, să o simtă, etc.

   Principalele învățături ale Kabbalei au avut drept scop explorarea și găsirea răspunsurilor la întrebările fundamentale ce țin de:

     • Natura și atributele lui Dumnezeu și ale chipului lui Dumnezeu.

     • Dezvoltarea cosmologiei.

     • Misterul creației îngerilor și a rasei umane.

     • Destinul umanității și al îngerilor.

     • Natura sufletului omenesc și legătura acestuia cu divinitatea.

     • Natura forțelor cosmice — îngeri, demoni, energii elementale, etc.

     • Sensul ascuns al legilor dezvăluite și al Sfintelor Evanghelii.

     • Simbolismul transcendental al numerelor și al formelor geometrice.

     • Misterele conținute in literele ebraice.

     • Echilibrul in acțiunea forțelor cosmice.

     • Misterele revelației divine și stările profetice de conștiință.

     • Misterul reântrupării și planul divin pe pământ.

   Luand în considerare vasta înălțime, profunzime și răspândire a acestor întrebări metafizice, ne putem doar imagina enorma cantitate de învățături esoterice, de practici și de literatură formată in jurul Kabbalei în cursul a mii de ani.

     Naran Gheser

-Kabbala-Teorie şi practică-

CONTACT 

Name:

Boda Stefan Iuliu

Phone:

0049 16099666903

Adress:

Jhon F Kennedy 16, 63526 Erlensee

bottom of page